VIESMĪLĪBAS NOZARE

Viesmīlība- šis vārds jau pats par sevi izsaka daudz. Ciemiņu un pašu draudzes locekļu pasākumos ir nepieciešams parūpēties par galda klāšanu, ciemiņu sagaidīšanu, kā arī galdu novākšanu pēc pasākumiem. Ikviens palīdzēt gribētājs ir mīļi gaidīts!