TALKAS, TELPU UZKOPŠANA

Kontaktinformācija: Jānis Draulis (tālr.nr.: 26431146, e-pasts: draulisjanis@inbox.lv)

Jānis: “Kalpoju Dievam ar prieku!”
Talkas baznīcas apkārtnes un telpu sakopšanai tiek rīkotas pēc vajadzības un palīdzīgas rokas ir ļoti nepieciešamas. Šādās kopīgās darbošanās reizēs ne tikai izdarām praktiskas un vajadzīgas lietas, bet esam arī sadraudzībā cits ar citu.