SIEVU UN VĪRU LŪGŠANAS

Kontaktinformācija:
Ruta Māliņa (tālr. nr.: 29282901);
Jānis Draulis (tālr. nr.26431146, e-pasts: draulisjanis@inbox.lv)
Ruta un Jānis: “Lūgšana ir saruna ar Dievu. Sarunā ar Dievu mēs atveram savas lūpas, sirdi un prātu. Šādi varam atzīties Dievam visā, ko esam darījuši nepareizi, varam lūgt Viņa palīdzību, aizlūgt par citiem cilvēkiem, pateikties Dievam un slavēt Viņu.”
Tiek lūgts par draudzi, draudzes locekļu un jebkura cita cilvēka  vajadzībām, kas tapušas zināmas lūdzēju grupiņai. Nav noteiktas programmas, pēc kuras tiek organizētas lūgšanas.
Sievu un vīru lūgšanas notiek atsevišķi. Ikviens laipni aicināts pievienoties!