PĒRMINDERI

Kontaktinformācija: Bruno Zaķītis (tālr.nr. 26442819, e-pasts: brunozakitis@inbox.lv)

Bruno: “Pats par pērminderi kalpoju no 2003. gada. Mūsu bijušais mācītājs Modris mani aicināja pamēģināt, un tā esmu palicis šajā kalpošanā visu šo laiku.”
Pērminderu pienākumos ietilpst daudz uzdevumu: sagatavot altāri Dievkalpojumam, uzlikt dziesmu numurus, salikt un pieslēgt mikrofonus, kā arī sagatavoties Svēto Rakstu lasījumam. Dievkalpojuma laikā jāseko līdzi, lai jebkurā brīdī varētu palīdzēt mācītājam, ja tas nepieciešams, kā arī baznīcēniem. Dievkalpojuma laikā vēl ir jānolasa viens vai vairāki Svēto Rakstu lasījumi, ticības apliecība, jāsavāc ziedojumi, jāpalīdz mācītājam izdalīt Svēto Vakarēdienu. Pēc Dievkalpojuma viss jānovāc, jāuzraksta atskaite par Dievkalpojumu. Protams, lai to visu spētu pilnvērtīgi paveikt, ļoti liela vērība jāpievērš regulārai Svēto Rakstu lasīšanai, lūgšanām, kā arī citām svētdarbībām.