PĀRU VAKARI

Kontaktinformācija: Ingrīda un Arvils Kramēni (tālr. nr. 29149040, 26439342, e-pasts:ingrida@arings.lv)
Ingrīda: “Dievs ir radījis un iedibinājis gan laulību, gan ģimeni. Pēc Dieva gribas ģimenei ir jākļūst par kristīgās draudzes pamatu- tās uzturētāju, veidotāju un balstu.
“Bet, ja kāds negādā par savējiem un visvairāk par saviem mājas ļaudīm, tad viņš ir aizliedzis ticību un ir ļaunāks par neticīgu.” (1 Tim 5, 8).
Tāpēc mums ir  svarīgi īpašu uzmanību pievērst kristīgām ģimenēm un to stiprināšanai.”
Lai iepazītos, sadraudzētos, dalītos dzīves pieredzē, kopīgi noklausītos kādu  lekciju un jauki pavadītu vakaru- reizi mēnesī draudzes mājā tiek organizēti PĀRU VAKARI ar omulīgām sarunām pie kafijas tases.  Ciemos parasti ir uzaicināta kāda kristīga ģimene no citas draudzes, kura dalās savā pieredzē, liecībās un atziņās par kristīgajām vērtībām.
Uz šiem vakariem tiek mīļi gaidīti gan mūsu draudzes laulātie pāri, gan tie, kas nav draudzes locekļi, un vēl jo vairāk tie, kuri  nav laulājušies, jo, kas zina, caur ko Dievs mūs katru uzrunā…  Varbūt tieši klausoties kādu jauku pāra liecību?
Priecāsimies par atsaucību pievienoties šo vakaru organizēšanas darbos, jo palīdzīgas rokas ir ļoti noderīgas- gan telpas dekorēšanas un sakopšanas darbos, gan virtuvē pie cienastu servēšanas un kafijas pagatavošanas. Gaidīsim  arī  ierosinājumus un jaunas  idejas.