KOMUNIKĀCIJAS NODAĻA

Kontaktinformācija: Jānis Vempers (tālr.nr.: 26595900, e-pasts: janis.vempers@gmail.com)

Jānis: “Draudzes vizītkarte ir ne tikai sakopta baznīca, sabiedrībai atvērta draudze, bet arī moderns, korekts un aktuāls baznīcas un draudzes tēls virtuālajā vidē. Cilvēkiem, kuri interesējas par Kristīgām norisēm Ogrē, draudzes tīmekļa vietne un Facebook konts rada pirmo priekštatu par draudzi. Mūsdienās sociālie tīkli ir neatņemama ikdienas sastāvdaļa, kas rada iespēju Kristus vēsti nodot mūsdienu jaunatnei. Kalpošana šai nozarē ir mūsdienu evaņģelizācijas sastāvdaļa.”

 

 

Nozarei šobrīd ir trīs darbības virzieni:
  • Draudzes tīmekļa vietnes satura uzturēšana;
  • Facebook konta informācijas atjaunošana;
  • Dievkalpojumu sprediķu ierakstīšana un publicēšana internetā (audio un video formātos).
Nozarē aicināti visi, kas vēlētos palīdzēt uzlabot draudzes un baznīcas tēlu virtuālā vidē.