KALPOŠANA ALFA KURSĀ

Kontaktinformācija: Inguna Rubina (tālr. nr.: 26516335, e-pasts: inguna.rubina@gmail.com)

Lauma, 12.Alfa kursa koordinatore: “Zināju, ka kalpošana nebūs viegla, bet neapzinājos, cik ļoti. Ir daudzi un dažādi sīkumi, kuriem vienmēr jābūt kārtībā un kurus zina tikai koordinators, taču  beigās, izejot šo  pieredzi, esmu sapratusi, ka šī ir viena no lieliskākajām kalpošanām. Ir grūti aprakstīt to gandarījuma un sirds siltuma sajūtu, kura rodas, kad redzu Alfas kursa beidzēju un arī komandas sejas un sirdis. Šīs atmiņas arī ir viens no lielākajiem motivātoriem kalpot Alfā… un, protams, arī kalpošana Dievam un viņa spēcīgā klātbūtne, kas vienmēr  jūtama Alfa kursā.”

Alfa kurss ir 10 interaktīvu nodarbību cikls brīvā gaisotnē, iepazīstot kristīgās ticības pamatus. Kopš 2012.gada Alfa kurss mūsu draudzē aizstāj iesvētes mācību. Alfa kursa beidzēji, apmeklējot papildus vēl 5 konfesionālās nodarbības, var tikt kristīti un iesvētīti un kļūt par mūsu draudzes pilntiesīgiem locekļiem. Alfa kursā jo īpaši tiek domāts par cilvēkiem, kuri, iespējams, nekad iepriekš nav saskārušies ar kristietību un gūst savus pirmos priekšstatus tieši šeit.

Pienākumi Alfa kursa kalpošanā ir dažādi, jo, lai ar mīlestību un gādību uzņemtu un izglītotu jaunos viesus kristietībā, ir vajadzīga laba komanda.

Ierastās kalpošanas Alfa kursā:

  • grupas vadītājs – diskusiju vadītājs mazajā grupā;
  • grupas vadītāja palīgs – papildina grupas vadītāja teikto, uzklausa, palīdz Alfas dalībniekiem iejusties;
  • lektors – katrā Alfa kursa nodarbībā tiek lasīta lekcija par noteiktu tēmu. Lekciju lasa vai nu mācītājs, vai kāds cits kristietis ar pieredzi un vēlēšanos dalīties;
  • lūgšanu grupa – diskusiju laikā 3-7 cilvēki pulcējas atsevišķā telpā, lai lūgtu par Alfa kursa norisi, dalībniekiem, lektoru u.c.;
  • virtuves kalpošana – galdu klāšana, tējas vārīšana, telpas dekorēšana, trauku mazgāšana, ēdiena sagāde un pasniegšana;
  • slavētāji – Alfa kursa nodarbībās pirms lekcijas notiek slavēšana ar 2-3 dziesmām, kas izvēlētas atbilstoši tās dienas lekcijas tematam;
  • koordinators – koordinē komandas darbu, organizē Alfa kursa nedēļas nogali un rūpējas, lai Alfa kurss tiktu stūrēts pareizajā virzienā;
  • koordinatora palīgs (vēlams) – palīdz koordinatoram ar mazajiem regulārajiem darbiņiem un nepieciešamības gadījumā aizvieto koordinatoru.