SVĒTDIENAS SKOLA

     Svētdienas skolā aicināti bērni no 4 līdz 10 gadu vecumam, lai ienāktu rotaļā kopā ar Dievu. Rotaļājoties Dieva valodā un ar Dieva cilvēkiem. Šeit bērni iepazīs svētos stāstus, līdzības, liturģiskās darbības un klusumu.
Svētdienas skolā izmantosim Godly Play (Dievišķā rotaļa) metodi, kas tulkojumā nozīmē – Dievs ienāk rotaļā jeb dievišķā rotaļa.
     Godly Play ir interaktīva un iztēli rosinoša Bībeles stāstu, līdzību un reliģisko tradīciju pasniegšanas metode, kuras laikā izmanto saistošus trīsdimensiju materiālus un dažādas radošas aktivitātes. Strukturētā stāstu stāstīšanas programma, pārdomas un atsaukšanās iespēja ieaicina klausītājus stāstos un iedrošina viņus sasaistīt tos ar savu personisko pieredzi. Godly Play aicina piedzīvot stāstus kopā ar Lielo, Visuvareno Dievu!
Pieaugušie bieži grib bērniem stāstīt par Dievu, bet Godly Play mēs ceram, ka bērni paši piedzīvos kaut ko kopā ar Dievu. Godly Play māca, ka būt klusiem, uzmanīgiem un apdomīgiem var būt tikpat jautri, kā būt skaļiem, aizņemtiem un visu gribošiem. Tā ir atklājumu metode, kas iesaista visu bērnu – rokas, sirdi, sajūtas prātu, intuīciju. Tas ir labākais veids, kā uzņemt un saglabāt visu to, ko esam mācījušies. Bērniem ir iespēja ieiet stāstā, brīnieties par to un radīt kaut ko, kam ir nozīme viņa paša dzīvē.
     Nodarbības notiek katru svētdienu plkst. 10:00 (izņemot katra mēneša pirmo svētdienu, kad gaidām bērnus kopā ar vecākiem Ģimeņu dievkalpojumā).