RAKSTI UN SPREDIĶI

SPREDIĶIS: Ko ar grēcinieku darīt?

Jēzus aizgāja uz Eļļas kalnu. Rīta garumā Viņš atkal bija Templī, un visa tauta nāca pie Viņa, un Viņš apsēdies tos mācīja. Tad rakstu mācītāji un farizeji atved pie viņa sievieti, kura pieķerta laulības pārkāpšanā, un, to vidū nostatījuši, viņam tie sacīja: “Mācītāj, šī sieviete ir pieķerta laulības pārkāpšanas brīdī, bet Mozus mums bauslībā pavēlējis […]

RAKSTI UN SPREDIĶI

Biblisks pamatojums tikai vīriešu ordinācijai mācītāja amatā

Autors: Aleksandrs Bite  |  LELB Biķeru draudzes un Sv. ev. Lūkas draudzes mācītājs Mēs nekā nespējam pret patiesību, bet tikai par patiesību (2Kor 13:8) Visvairāk apspriestais temats, kas attiecas uz Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas (LELB) dzīvi, ir LELB Sinodē paredzētais balsojums par grozījumu Satversmes 133. pantā, kas paredz ordinēt par mācītājiem vienīgi vīriešus. Tas, cerams, būs noslēgums vairākas […]

RAKSTI UN SPREDIĶI

22.04.2018. Ceturtās Lieldienu svētdienas Dievkalpojuma Pāvela Naumova sprediķis: “Labais gans: mīlestības izvēle”

Jāņā Evanģēlijs 10:7-18 7. Tad Jēzus atkal sacīja: “Patiesi, patiesi es jums saku: ES ESMU durvis avīm. 8. Visi, kas nākuši pirms manis, ir zagļi un laupītāji, un avis nav viņus dzirdējušas. 9. ES ESMU durvis – kas caur mani ieiet, tas taps izglābts un ieies un izies, un ganības atradīs. 10. Zaglis citādi nemaz […]