AIZLŪGUMI

Ja Jums ir aizlūguma vajadzība, lūdzu rakstiet macītājam Mārtiņam Kalējam uz e-pastu: martins.kalejs.ogre@gmail.com  norādot vārdu un īsi aprakstot problēmu. Pēc aizlūguma pieteikuma, draudze lūdz 3 nedēļas, ja vajadzība ir aktuāla arī pēc šīm nedēļām, tad lūdzu rakstiet atkāroti mācītājam.