Dievkalpojumi Ziemassvētku laikā Ogres Ev. lut. un Suntažu Ev. lut. baznīcā

Svētdien, 3.decembrī
  • plkst. 10:00 Pirmā Adventa Dievkalpojums Ogres Ev. lut. baznīcā
Svētdien, 10.decembrī
  • plkst. 10:00 Otrā Adventa Dievkalpojums Ogres Ev. lut. baznīcā
Svētdien, 17.decembrī
  • plkst. 10:00 Trešā Adventa Dievkalpojums Ogres Ev. lut. baznīcā
Svētdien, 24.decembrī
  • plkst. 11:00 Ceturtā Adventa Dievkalpojums Ogres Ev. lut. baznīcā (Ziemassvētku ekumēniskā Dievkalpojuma tiešraide televīzijas kanālā RE.tv)
  • plkst. 14:00 Ziemassvētku Dievkalpojums Suntažu Ev. lut. baznīcā (Dievkalpojums bez Svētā Vakarēdiena)
  • plkst. 16:00 Ziemassvētku Dievkalpojums Ogres Ev. lut. baznīcā (Dievkalpojums bez Svētā Vakarēdiena)
  • plkst. 18:00 Ziemassvētku vakara Dievkalpojums Ogres Ev. lut. baznīcā (Dievkalpojums bez Svētā Vakarēdiena)
Pirmdien, 25.decembrī
  • plkst. 10:00 Pirmo Ziemassvētku Dievkalpojums
Svētdien, 31. decembrī
  • plkst. 10:00 Gada noslēguma Dievkalpojums Ogres Ev. lut. baznīcā
Dalīties ar izlasīto informāciju