Saimniecības darbi Ogres draudzē

Baznīcā ir pabeigts sakristejas ieejas kāpņu remonts, kuras bija avārijas stāvoklī. Remonts veikts pateicoties Ogres novada domes konkursa kārtībā piešķirtajiem līdzekļiem 3000 EUR vērtībā. Uzliktas jaunas margas, kā arī pretslīdes virsma.
Draudzes padome 27. septembra sēdē 11 draudzes padomes locekļiem balsojot par un 1 atturoties nobalsoja par draudzes jumta nomaiņas projekta pasūtīšanu. Projektu izstrādās SIA “Mārtiņmāja” arhitekts Mārtiņš Strazds, kurš ir piedalījies Rūjienas draudzes jumta nomaiņas projekta izstrādē. Projektu plānots izstrādāt un saskaņot iespējami ātrā laikā, lai varētu piedalīties nākošā gada Eiropas Savienības, Latvijas valsts un pašvaldību izsludinātajos konkursos par pieminekļu saglabāšanu un atjaunošanu. Projektēšanas izmaksas sastāda 3600 EUR, ieskaitot PVN, kas ir vismaz piecas reizes mazāk nekā izmaksājuši citi līdzīgi projektēšanas darbi. Tāpēc lūdzu Jūs atbalstīt projektu ar saviem ziedojumiem ar norādi “Jumta projektam”. Pateicos Jums ikvienam par Jūsu lūgšanām, ieguldīto darbu un ziedotiem līdzekļiem.
Dalīties ar izlasīto informāciju