Desmit baušļi

 • Pirmais bauslis
  Es esmu Dievs, tavs Kungs, tev nebūs citus dievus turēt manā priekšā.
  Ko tas nozīmē?
  Mums būs Dievu vairāk par visu bīties, mīlēt un uz Viņu paļauties.
 • Otrais bauslis
  Tev nebūs Dieva, sava Kunga, vārdu nelietīgi valkāt, jo Dievs to nepametīs nesodītu, kas Viņa vārdu nelietīgi valkā.
  Ko tas nozīmē?
  Mums būs Dievu bīties un mīlēt, ka Viņa vārdā ne lādam, ne zvēram, ne buram, ne melojam, ne maldinām, bet šajā vārdā Dievu visās bēdās piesaucam, pielūdzam, pateicamies un slavējam.
 • Trešais bauslis
  Tev būs svēto dienu svētīt.
  Ko tas nozīmē?
  Mums būs Dievu bīties un mīlēt, ka Dieva vārdus un to sludināšanu nenicinām, bet tos turam svētus, labprāt klausāmies un mācāmies.
 • Ceturtais bauslis
  Tev būs savu tēvu un māti godāt, lai tev labi klājas un tu ilgi dzīvo savā zemē.
  Ko tas nozīmē?
  Mums būs Dievu bīties un mīlēt, ka savus vecākus un kungus nenicinām un neaizkaitinām, bet tos godā turam, tiem kalpojam un paklausām, tos mīlam un cienām.
  Saskaņā ar katehismu, ceturtā baušļa kontekstā vecāki domāti ne tikai mūsu īstie vecāki, bet arī krustvecāki, audžuvecāki, vadītāji, skolotāji, mācītāji, saimnieki līdz ar visiem citiem, kas ir uzņēmušies par mums tēvišķas rūpes.
 • Piektais bauslis
  Tev nebūs nokaut.
  Ko tas nozīmē?
  Mums būs Dievu bīties un mīlēt, ka sava tuvākā miesai nedz kaitējam, nedz ciešanas radām, bet viņam palīdzam un kalpojam visās miesas vajadzībām.
 • Sestais bauslis
  Tev nebūs laulību pārkāpt.
  Ko tas nozīmē?
  Mums būs Dievu bīties un mīlēt, ka šķīsti un tikli dzīvojam vārdos un darbos un ikviens savu laulāto draugu mīlam un cienām.
 • Septītais bauslis
  Tev nebūs zagt.
  Ko tas nozīmē?
  Mums būs Dievu bīties un mīlēt, ka sava tuvākā naudu vai mantu neņemam, nedz ar viltotu preci vai netaisnu rīcību iegūstam, bet viņa mantu un iztiku viņam palīdzam vairot un sargāt.
 • Astotais bauslis
  Tev nebūs nepatiesu liecību dot pret savu tuvāko.
  Ko tas nozīmē?
  Mums būs Dievu bīties un mīlēt, ka savu tuvāko neapmelojam, nenododam, neaprunājam, nedz tam neslavu ceļam, bet mums būs to aizbildināt, visu to labāko par viņu runāt un visu skaidrot viņam par labu.
 • Devītais bauslis
  Tev nebūs iekārot sava tuvāka namu.
  Ko tas nozīmē?
  Mums būs Dievu bīties un mīlēt, ka ar viltu sava tuvākā mantojumu vai namu neizkrāpjam, nedz šķietami likumīgi to iegūstam, bet tam palīdzam un kalpojam, ka viņš var to paturēt.
 • Desmitais bauslis
  Tev nebūs iekārot sava tuvāka sievu, kalpu, kalponi, lopu, nedz ko citu, kas tam pieder.
  Ko tas nozīmē?
  Mums būs Dievu bīties un mīlēt, ka savam tuvākajam lopus neatviļam, sievu un saimi neatraujam no to pienākumiem un nenoskaņojam pret savu tuvāko, bet tos pamudinām palikt un darīt to, kas tiem pienākas.
Baušļi audio ierakstā:
Dalīties ar izlasīto informāciju