Par Dievkalpojumu norisi ārkārtas situācijas laikā

Informējam, ka ārkārtas situācijas, lai apstādinātu Covid-19 infekcijas izplatības ātrumu, laikā, līdz turpmākam valdības rīkojumam, Ogres Ev. lut baznīcā notiks neizsludināti Dievkalpojumi*.
Maksimālais apmeklētāju skaits – 25 personas (neskaitot kalpotājus, kas nodrošina Dievkalpojuma norisi).
Katru svētdienu notiks divi Dievkalpojumi:
  • plkst. 10:00
  • plkst.11:00
*Dievkalpojumi tikai individuālam apmeklējumam, kuros mācītājs nepulcina draudzi.
Dalīties ar izlasīto informāciju