Ogres Ev. lut. draudzes ĀRKĀRTAS ziņojumi, 2020. gada marts

Izdrukā savu Ogres Ev. lut. draudzes 2020. gada marta ĀRKĀRTAS ziņojumu ekseplāru. 

Ogres ev.lut.zinojumi_ARKARTAS_MARTS_2020

 

Dalīties ar izlasīto informāciju