Ģimenes ar bērniem aicinātas uz slavēšanas Dievkalpojumiem Ogres Ev. lut. baznīcā

Katra mēneša pirmajā svētdienā Ogres Ev.lut. baznīcā notiek slavēšanas Dievkalpojums, kurā īpaši gaidītas ģimenes ar bērniem.
  • Šajās reizēs ļausimies brīvākai atmosfērai, slavējot kopā ar draudzes slavēšanas grupu, vienkāršākai liturģijai un īsākām Dievkalpojumam;
  • Priecāsimies par bērnu čalām un sadraudzību rotaļu stūrītī;
  • Atgādinām, ka Svētdienas skolas nodarbība šajās reizes nenotiek, bērni kopā ar vecākiem ir aicināti piedalīties Dievkalpojumā;
  • Pēc Dievkalpojuma visi ir laipni aicināti uz Ogres Ev. lut. draudzes namu, kopīgai sadraudzībai – mielojoties ar zupu un kafiju/tēju (par ziedojumiem).

Dievkalpojuma kārtība ģimeņu Dievkalpojumos:

 

Dalīties ar izlasīto informāciju