Draudzes lasītāju klubs informē…

Šī mēneša grāmata ir Maikla Brīna “Māceklības kultūras veidošana”. To 2019.gadā izdevis Baltijas pastorālais institūts. Šī ir pirmā šāda veida grāmata par māceklības tēmu latviešu valodā. Grāmata vienkāršā un saprotamā veidā izklāsta principus, kā cilvēkus mācekļoja Jēzus. Lai izmainītu pasauli, Jēzum bija vajadzīgi trīs gadi un 12 cilvēki. Cik cilvēki un cik gadi ir vajadzīgi mums, Ogres Ev. luteriskajā draudzē, lai izmanītu savu pilsētu un tās apkārtni?

”Maiks Brīns uzskata, ka kristieši mūsdienu strauji mainīgajā pasaulē vairs nezina, kā veidot cilvēkus par Jēzus mācekļiem tā, kā to darīja viņš. Tomēr māceklība jeb mācekļu veidošana ir kristīgās dzīves un draudzes pamats, tāpēc: “… ja
veidosiet mācekļus, tad rezultāts vienmēr būs draudze. Bet, ja veidosiet draudzi, mācekļi veidosies reti. Vairums no mums diezgan labi prot kalpot vai vadīt draudzi. Tomēr mācekļi ir vienīgais, kas rūp Jēzum. Tie ir vienīgie skaitļi, kuri Jēzum ir svarīgi, nevis draudzes apmeklētāju skaits, budžeta apjoms vai draudzes nams. Viņš vēlas zināt, vai mēs veidojam
mācekļus.” Maiks Brīns piedāvā Jēzus māceklības principu apkopojumu un pieeju, kas palīdz mācīties no Jēzus piemēra un praktizēt viņa kalpošanas principus. Grāmatas pamatā ir praktiska māceklības pieeja, kas vairāk nekā 25 gadus ir veidota un uzlabota postkristīgā kontekstā un ir izaugusi par globālu māceklības kustību. Dalass Vilards ir teicis: “Katrai kristīgai draudzei ir jāatbild uz diviem jautājumiem. Pirmkārt, vai mums ir mācekļu veidošanas plāns? Otrkārt, vai šis plāns dod rezultātus?” Vairumam draudžu ir plāns, bet tad nedod gaidītos rezultātus. Ja jūs un jūsu draudze ir līdzīgā situācijā, šī grāmata ir domāta jums.”

Ja vēlaties, grāmatu ir iespējams pasūtīt pie draudzes priekšnieka.
Dalīties ar izlasīto informāciju