05.01.2020. Ģimeņu slavēšanas Dievkalpojumā viesosies Rīgas Jēzus Ev. lut. draudzes bērni ar muzikālu priekšnesumu

05.01.2020. Ģimeņu slavēšanas Dievkalpojumā viesosies Rīgas Jēzus Ev. lut. draudzes bērni ar muzikālu priekšnesumu. Pēc Dievkalpojuma draudzes locekļi mīļi aicināti uz draudzes namu kopīgai sadraudzībai ar mūsu ciemiņiem.

Dalībnieki aicināti ziedot sadraudzības vajadzībām.

Dalīties ar izlasīto informāciju