Dievkalpojumi Ogres Ev. lut. baznīcā Ziemassvētku laikā un 2019. gada nogalē

  • 22.12.2019. Ceturtā Adventa Dievkalpojums (2. kārtība)- 10:00
  • 24.12.2019. Ziemassvētku vakara Dievkalpojumi (Vārda Dievkalpojums)- 16:00 un 19:00
  • 25.12.2019. Kristus dzimšanas svētku Dievkalpojums (1. kārtība)- 10:00
  • 29.12.2019. Dievkalpojums (1. kārtība)- 10:00
  • 31.12.2019. Gada noslēguma Dievkalpojums- 18:00

*Visi Dievkalpojumi, atskaitot Vārda Dievkalpojumu, notiek ar Svēto vakarēdienu.

Dalīties ar izlasīto informāciju