Atskats uz notikumiem draudzē: Draudzes ekskursija uz Dobeli

Šogad 14.septembrī, apvienojot ar rudens ekskursiju, mūsu draudze devās braucienā uz Dobeli Liepājas diacēzes dienu ar tēmu „Dieva ģimene”, uz kuru mūs aicināja Liepājas diacēzes bīskaps Hans Martins Jensons: “Diecēzes diena veidota, lai atgādinātu un iedrošinātu mīlestībā rūpēties vienam par otru draudzē un ģimenē. Tā ir iespēja piedzīvot jaunu motivāciju plašākā kontekstā. Būt Dieva ģimenē nozīmē apzināties kopības, vienotības svētību saņemot Svētā Gara spēku no Kristus svētās klātbūtnes ģimenē, vēl spēcīgāk saņemt aicinājumu kopā kalpot un kopā svētkus svinēt, dot godu un slavu Dzīvajam Trīsvienīgajam Dievam. Lūgsim, lai diecēzes dienā saņemtais mūs darītu dedzīgākus ik dienas doties kopā ar Kristu Viņa svētajā ceļā kalpot Viņam un līdzcilvēkiem!
    Diacēzes diena sākās ar Dievkalpojumu Liepājas bīskapa Hansa Martina Jensona vadībā, piedaloties daudziem draudžu mācītājiem. Pēc Dievkalpojuma visi devāmies uz sadraudzības mielastu, kuram sekoja plaša izvēles programma, kurā atbilstoši interesēm varēja piedalīties jebkura vecuma klātesošie. Pašiem jaunākajiem bija sarūpēta Godly play / Dievs ienāk rotaļā/ nodarbība, jaunieši varēja apmeklēt gan veselīgo našķu meistarklasi, gan praktiskā make up uzlikšanu, mazo skautu piedzīvojumu vai kādu citu aktivitāti.
    Devāmies ekskursijā pa Dobeles baznīcu un pilsētu gida pavadīti. Varējām pēc izvēles apmeklēt divas lekcijas. Vienu, vadīja mācītājs, Diakonijas nozares vadītājs, Oskars Smoļaks, bet otru – Piltenes iecirkņa prāvests Kārlis Irbe. Tāpat bija iespēja piedalīties sarunās ar apbalvojuma „ Uzticības vairogs” saņēmējiem. Daudzpusīgo programmu noslēdza draudžu gājiens uz pilsētas laukumu, kur noklausījāmies teiktās uzrunas un pēc tam baznīcā pulcējāmies kopā uz slavēšanu. Debesu Tēvs visu dienu mūs lutināja ar skaistu saulainu laiku, kas īpaši atbilda šim pasākumam, citu lietaino dienu starpā. Pateicība Dievam. 
Pateicībā, diakonijas darba vadītāja Ilma Andersone
Dalīties ar izlasīto informāciju