Ogres Ev. lut. draudzes ziņojumi, 2019. gada februāris

Izdrukā savu Ogres Ev. lut. draudzes 2019. gada februāra ziņojumu ekseplāru. 

Ogres ev.lut.zinojumi_FEBRUARIS2019
Dalīties ar izlasīto informāciju