Aicinām visus piedalīties ikgadējā Ogres Ev. lut. draudzes dāvanu loterijā

Katru gadu Ogres Ev. lut. draudzē tiek rīkota dāvanu loterija draudzes diakonijas darba atbalstam.

Kā loterija norisinās:

  1. Ikviens, kas vēlas, līdz Ziemassvētkiem ir aicināts atnest uz Ogres Ev. lut. baznīcu vai draudzes māju sagatavotu universālu dāvanu (tādu, kas patiktu gan mazajiem, gan lielajiem, gan senioriem);
  2. Sagatavoto dāvanu varat atnest uz baznīcu un atdot to pirms Dievkalpojuma, atnest uz draudzes kanceleju tās darba laikā (darba laiki:otrdienās no plkst.15:00-18:00, trešdienās no 15:00-17:00, ceturtdienās no 9:00-12:00, svetdienās- pec Dievkalpojuma) vai atdot Ogres Ev. lut. draudzes diakonijas nozares koordinātorei Ilmai Andersonei (tālr. nr.: 26674407, e-pasts: padomsi@inbox.lv).
  3. Atnestās dāvanas piedalās maksas loterijā. Katram, kas vēlas piedalīties loterijā, ir iespēja iegādāties loterijas biļeti un saņemt loterijā laimēto dāvanu;
  4. Loterijas norises laikā savāktie ziedojumi tiek izmantoti diakonijas darbā, lai sniegtu atbalstu gados vecākajiem draudzes locekļiem.

Kas ir diakonija:
Vārds „diakonija” cēlies no grieķu valodas un tulkojumā nozīmē „kalpošana”. Kristīgā baznīcā diakonija izprotama kā palīdzība, atbalsts un mierinājums. Diakonija ir sava veida „kristīgs sociāls darbs”, kas vērsts uz cilvēkiem slimībās, grūtībās un krīzēs gan ar praktisku atbalstu, gan ar aizlūgšanām un Dieva Vārdu. Baznīca diakoniju īsteno draudzēs un ārpus tās robežām. Diakonija ir būtiska draudzes esamības sastāvdaļa. Savstarpēja kalpošana draudzē dara iespējamu Baznīcas kalpošanu sabiedrībā.
Kristīgās draudzes diakonija pamatojama Jēzus Kristus dzīvē. Jēzus pats sevi vairākkārt apzīmē kā „diakonos”, kā kalpu: “Bet Es esmu jūsu vidū kā tāds, kas kalpo” (Lk. 22, 27). “Un, ja kas jūsu starpā grib būt pirmais, tas lai ir jūsu kalps; tā kā Cilvēka Dēls nav nācis, lai Viņam kalpotu, bet ka Viņš kalpotu un atdotu Savu dzīvību kā atpirkšanas maksu par daudziem.” (Mt. 20, 27-28).

Dalīties ar izlasīto informāciju