Aicinājumu ziedot kanalizācijas izbūvei

Lai veiktu kanalizācijas izbūves darbus un pieslēgumu pilsētas tīkliem, 
kas ir obligāti darbi, lai draudzes mājas piebūvi nodotu ekspluatācijā,
ĻOTI VAJADZĪGI IR JŪSU ZIEDOJUMI!
Šiem darbiem nepieciešami 4716 EUR.
Arī Tu vari palīdzēt!
Šobrīd ziedoti 700 EUR.
Dalīties ar izlasīto informāciju