06.05.2018. mācītāja Mārtiņa Kalēja sprediķis (Jāņa.ev. 17:6-19)

Jāņa.ev. 17:6-19

 1. Tavu vārdu es esmu atklājis tiem cilvēkiem, kurus no pasaules tu man devi. Tie bija tavi, un tu devi tos man, un tavus vārdus tie ir turējuši.
 2. Tagad viņi ir atzinuši, ka viss, ko tu esi devis man, ir no tevis,
 3. ka esmu viņiem devis vārdus, kurus tu devi man. Un viņi ir saņēmuši tos un patiesi atzinuši, ka es esmu izgājis no tevis, un viņi tic, ka tu mani esi sūtījis.
 4. Par viņiem es lūdzu, es nelūdzu par pasauli, bet par tiem, kurus tu man esi devis, jo viņi ir tavi.
 5. Viss, kas ir mans, ir tavs, un tavs ir mans. Un es tiku pagodināts viņos.
 6. Es vairs neesmu pasaulē, bet viņi ir pasaulē. Un es nāku pie tevis. Svētais Tēvs, sargā savā vārdā tos, ko tu man esi devis, lai viņi būtu viens, tāpat kā mēs.
 7. Kad es ar viņiem biju pasaulē, es sargāju tavā vārdā tos, ko tu man biji devis, es tos pasargāju, un neviens no viņiem nav pazudis kā vien pazušanas dēls – lai piepildītos Raksti.
 8. Bet tagad es eju pie tevis, un šo visu es runāju pasaulē, lai viņiem būtu mans prieks, kas viņos piepildās.
 9. Es viņiem esmu devis tavus vārdus, bet pasaule viņus ir ienīdusi, jo viņi nav no pasaules, tāpat kā es neesmu no pasaules.
 10. Es nelūdzu, lai tu viņus paņemtu no pasaules, bet lai tu viņus sargātu no ļaunā.
 11. Viņi nav no pasaules, tāpat kā es neesmu no pasaules.
 12. Dari viņus svētus patiesībā – tavi vārdi ir patiesība.
 13. Kā tu mani pasaulē sūtīji, arī es viņus pasaulē sūtīju.
 14. Tagad es ziedoju sevi viņu dēļ, lai arī viņi kļūtu svēti patiesībā.

 

Dalīties ar izlasīto informāciju