29.04.2018. mācītāja Mārtiņa Kalēja sprediķis (Jāņa.ev. 16:5-14)

Jāņa.ev. 16:5-14

  1. Bet tagad es aizeju pie tā, kas mani sūtījis, un neviens no jums nejautā man: kurp tu ej?
  2. Jūsu sirds ir skumju pārpilna tādēļ, ka to jums esmu pateicis.
  3. Taču es jums saku patiesību: jums ir labāk, ka es aizeju. Ja es neaizeju, Aizstāvis pie jums nenāks, bet, ja es aizeju, es viņu sūtīšu pie jums.
  4. Un atnācis viņš pārliecinās pasauli par grēku, taisnību un tiesu:
  5. par grēku – tādēļ ka tie netic man;
  6. par taisnību – tādēļ ka es aizeju pie Tēva, un jūs mani vairs neredzēsiet;
  7. par tiesu – tādēļ ka šīs pasaules valdnieks ir notiesāts.
  8. Man vēl ir daudz, ko jums teikt, bet šobrīd jūs to nespējat nest.
  9. Bet, kad nāks viņš – Patiesības Gars, viņš vadīs jūs visā patiesībā; jo viņš nerunās no sevis, bet runās to, ko dzirdēs, un pasludinās jums visu, kas nāks.
  10. Viņš pagodinās mani, jo viņš ņems no tā, kas ir mans, un jums pasludinās.

Dalīties ar izlasīto informāciju