22.04.2018. Ceturtās Lieldienu svētdienas Dievkalpojuma Pāvela Naumova sprediķis: “Labais gans: mīlestības izvēle”

Jāņā Evanģēlijs 10:7-18
7. Tad Jēzus atkal sacīja: “Patiesi, patiesi es jums saku: ES ESMU durvis avīm.
8. Visi, kas nākuši pirms manis, ir zagļi un laupītāji, un avis nav viņus dzirdējušas.
9. ES ESMU durvis – kas caur mani ieiet, tas taps izglābts un ieies un izies, un ganības atradīs.
10. Zaglis citādi nemaz nenāk kā vien, lai zagtu, nokautu un pazudinātu. Es esmu nācis, lai tām būtu dzīvība un būtu pārpārēm.
11. ES ESMU labais gans. Labais gans atdod savu dzīvību par avīm.
12. Algots gans, kam avis nepieder, redzot vilku nākam, pamet avis un bēg, – un vilks tās sakampj un izklīdina,
13. jo algādzim avis nerūp.
14. ES ESMU labais gans, un es pazīstu savas avis, un avis pazīst mani,
15. tāpat kā Tēvs mani pazīst un es pazīstu Tēvu un savu dzīvību atdodu par avīm.
16. Man ir vēl citas avis, kuras nav no šīs kūts, arī tās man jāatved, un tās dzirdēs manu balsi, un būs viens ganāmpulks un viens gans.
17. Tādēļ Tēvs mīl mani, ka es atdodu savu dzīvību par avīm, lai to atkal atgūtu.

 

Dalīties ar izlasīto informāciju