PIESAKIES DRAUDZES NOMETNEI! (Iesūtīts: 2015.07.10 23:20 (64))

Ogres ev.lut.draudzes nometne notiks 24.-26.jūlijā, Ogres novada Taurupes pagasta “Bevuļēnos”

”Tik Dievā rod mieru mana dvēsele…”  Ps.62:1
Pie mums viesosies Ikšķiles draudzes mācītājs, Ikšķiles iecirkņa prāvests  Dzintars Laugalis ar lekciju “Apcere un lūgšana garīgajā dzīvē”.
Klausīsimies arī interesantu mūsu mācītāja Modra Īvāna lekciju.
Būs daudz jauku sadraudzības aktivitāšu, slavēšanas vakars, svētdienas rīta dievkalpojums brīvā dabā, iespēja klusā apcerē iziet lūgšanu taku u.c.
Svētdien pēc dievkalpojuma visi aicināti uz sportiskām aktivitātēm turpat Bevuļēnos.
Dalības maksa (iekļauj naktsmītni un ēdināšanu) 30  EUR  par pieaugušo, 50 EUR ģimenei.  Samaksu var veikt draudzes kancelejā līdz 20.jūlijam.
Pieteikšanās līdz 19.jūlijam, pierakstoties sarakstā grāmatu galdā vai piesakoties  Ingunai, tel.26516335, e-pasts inguna.rubina@gmail.com
Dalīties ar izlasīto informāciju