Draudzes pasākumu plāns 2016. gada martam (Iesūtīts: 2016.03.06 19:06 (51))

O, 01. marts  08.00 – vīru lūgšanas baznīcā.
15.00 – 18.00 – atvērta draudzes kanceleja, draudzes mājā.
T, 02. marts 08.30 – Bībeles stunda draudzes mājā.
10.00 – lūgšanu stunda.
15.00 – 18.00 – atvērta draudzes kanceleja, draudzes mājā.
19.00 –  ALFA kursa pirmā nodarbība.
C, 03. marts 9.00 – 12.00 atvērta draudzes kanceleja, mācītāja pieņemšanas laiks ( Ja vēlaties tikties ar mācītāju, lūgums viņam iepriekš piezvanīt – 29480615 un sarunāt konkrētu tikšanās laiku ).
18.00 –  Dievkalpojums.
SV, 06. marts 10.00 – Dievkalpojums.
12.00 – Dievkalpojums ģimenēm ar bērniem ( Piedalās draudzes Slavēšanas grupa ).
O, 08. marts 08.00 – vīru lūgšanas baznīcā.
15.00 – 18.00 – atvērta draudzes kanceleja, draudzes mājā.
T, 09. marts 08.30 – Bībeles stunda. ( turpināsim lasīt 2. Pāvila vēst. korintiešiem )
10.00 – lūgšanu stunda.
15.00 – 18.00 – atvērta draudzes kanceleja, draudzes mājā.
19.00 – ALFA  kurss.
C, 10. marts
9.00 – 12.00 atvērta draudzes kanceleja.
18.00 – Dievkalpojums.
S, 12. marts 17.00 – kinovakars. M. f. ” Istaba ” (Room) , Īrija. 2015.g. Rež. Leonards  Abrahamsons.
SV, 13. marts 10.00 – Dievkalpojums.
10.00 – Svētdienas skolas nodarbība, sākums – baznīcā, tad – draudzes mājā, līdz apm. 11.40.
Tēma – “Svētais vakarēdiens”.
Pēc Dievkalpojuma – draudzes mājā tematiskā sadraudzība – Zaķīšu ģimene turpinās stāstu par Taizemes ceļojuma iespaidiem. Visi mīļi aicināti!
O, 15. marts 08.00 – vīru lūgšanas baznīcā.
15.00 – 18.00 – atvērta draudzes kanceleja, draudzes mājā.
T, 16. marts 08.30 – Bībeles stunda draudzes mājā. ( turpināsim lasīt 2. Pāvila vēst. korintiešiem )
10.00 – lūgšanu stunda.
15.00 – 18.00 – atvērta draudzes kanceleja, draudzes mājā.
19.00 – ALFA  kurss.
C, 17. marts 9.00 – 12.00 atvērta draudzes kanceleja.
18.00 – Dievkalpojums.
P, 18. marts 12.00 – draudzes vecākās paaudzes Dievkalpojums, sadraudzības pasākums.
S, 19. marts 17.00 – kinovakars. M. f. ” Paukotājs ” (Miekkailija) , Somija. 2015.g. Rež. Klauss Haro.
SV, 20. marts
10.00 – Palmu svētdienas Dievkalpojums.
10.00 – Svētdienas skolas nodarbība, sākums – baznīcā, tad – draudzes mājā, līdz apm. 11.40.
Tēma – “Palmu svētdiena. Klusās nedēļas notikumi”.
Pēc Dievkalpojuma –  atvērta bibliotēka.
O, 22. marts 08.00 – vīru lūgšanas baznīcā.
15.00 – 18.00 – atvērta draudzes kanceleja, draudzes mājā.
T, 23. marts 08.30 – Bībeles stunda draudzes mājā ( turpināsim lasīt 2. Pāvila vēst. korintiešiem ).
10.00 – lūgšanu stunda.
15.00 – 18.00 – atvērta draudzes kanceleja, draudzes mājā.
19.00 – ALFA  kurss.
C, 24. marts 9.00 – 12.00 atvērta draudzes kanceleja.
18.00 – Zaļās ceturtdienas Dievkalpojums.
P, 25. marts 10.00 – Lielās piektdienas Dievkalpojums.
S, 26. marts 22.00 – Lieldienu nakts Dievkalpojums.                   
SV, 27. marts
10.00 – Lieldienu rīta Dievkalpojums. Kristus ir augšāmcēlies!
10.00 – Svētdienas skolas nodarbība, sākums – baznīcā, tad – draudzes mājā, līdz apm. 11.40.
Svinēsim Kristus augšāmcelšanās svētkus! Var paņemt līdzi nelielu “groziņu”.
P, 28. marts Draudzes nozaru kalpotāju sadraudzības pasākums.
13.30 – Ikšķiles draudzes mājā.
Ja nav transporta, tad tikšanās/izbraukšana no Ogres ev. lut. baznīcas, plkst. 13.00
Ja ir jaut., lūdzu zvanīt Agnesei. ( 26446987 )
O, 29. marts 08.00 – vīru lūgšanas baznīcā.
15.00 – 18.00 – atvērta draudzes kanceleja, draudzes mājā.
T, 30. marts 08.30 – Bībeles stunda draudzes mājā ( turpināsim lasīt 2. Pāvila vēst. korintiešiem ).
10.00 – lūgšanu stunda.
15.00 – 18.00 – atvērta draudzes kanceleja, draudzes mājā.
19.00 – ALFA  kurss.
C, 31. marts 9.00 – 12.00 atvērta draudzes kanceleja.
18.00 – Dievkalpojums.
Dalīties ar izlasīto informāciju