2. septembra baznīcas talka (Iesūtīts: 2017.08.28 20:16 (19))

Šo sestdien 2. septembrī no 9:00. Visi ir aizināti uz talku pie baznīcas. Darāmi dažādi darbi – gan pie draudzes mājas piebūves, gan baznīcā. Lūgums ņemt līdzi cimdus un citas talkai noderīgas lietas pēc pašu ieskatiem.
Dalīties ar izlasīto informāciju