Slavēšanas vakars ( Iesūtīts: 2014.11.23 17:26 (91))

“Mana dvēsele slavē To Kungu, un mans gars gavilē par Dievu, manu Pestītāju.”
/Lk 1:46-47/

Būsiet laipni gaidīti baznīcā sestdien, 6.decembrī, plkst.18:00

Dalīties ar izlasīto informāciju