Draudzes pasākumu plāns 2015. gada februārim (Iesūtīts: 2015.02.06 09:20 (80))

SV, 01.februāris 10.00 – Dievkalpojums.
12.00 – Ģimeņu dievkalpojums.
O, 03.februāris 08.00 – vīru lūgšanas baznīcā.
15.00 – 18.00 – atvērta draudzes kanceleja, draudzes mājā.
T, 04.februāris  08.30 – Bībeles stunda draudzes mājā.
10.00 – lūgšanu stunda.
15.00 – 18.00 – atvērta draudzes kanceleja, draudzes mājā.
19.00 –  ALFA kurss .
C, 05.februāris 9.00 – 12.00 atvērta draudzes kanceleja, mācītāja pieņemšanas laiks.
18.00 – Dievkalpojums.
S, 07.februāris 17.00 – kinovakars draudzes mājā uz lielā ekrāna.
Rež. R. Linkleiters, mākslas filma “Puikas gadi” ( Boyhood ) ASV, 2014.g.
SV, 08.februāris 10.00 – Kristību un iesvētību Dievkalpojums.
11.30 – Koncerts. Koris “Gaismas ceļā”.
10.00 – Svētdienas skolas nodarbība, sākums – baznīcā, tad – draudzes mājā, līdz apm. 12.oo
Pēc Dievkalpojuma – draudzes mājā sadraudzība, atvērta bibliotēka. Visi mīļi aicināti!
O,  10.februāris 08.00 – vīru lūgšanas baznīcā.
15.00 – 18.00 – atvērta draudzes kanceleja, draudzes mājā.
T, 11.februāris 08.30 – Bībeles stunda draudzes mājā.
10.00 – lūgšanu stunda.
15.00 – 18.00 – atvērta draudzes kanceleja, draudzes mājā.
C,12. februāris 9.00 – 12.00 atvērta draudzes kanceleja, mācītāja pieņemšanas laiks.
18.00 – Dievkalpojums.
SV, 15. februāris
10.00 – Kristību un iesvētību Dievkalpojums.
10.00 – Svētdienas skolas nodarbība, sākums – baznīcā, tad – draudzes mājā, līdz apm. 12
O,  17. februāris 08.00 – vīru lūgšanas baznīcā.
15.00 – 18.00 – atvērta draudzes kanceleja, draudzes mājā.
T, 18. februāris 08.30 – Bībeles stunda draudzes mājā.
10.00 – lūgšanu stunda.
15.00 – 18.00 – atvērta draudzes kanceleja, draudzes mājā.
18.00 – Pelnu dienas Dievkalpojums. Gavēņa laika sākums.
C, 19. februāris 9.00 – 12.00 atvērta draudzes kanceleja, mācītāja pieņemšanas laiks.
18.00 – Dievkalpojums.
P, 20. februāris 12.00 – draudzes vecākās paaudzes Dievkalpojums, sadraudzības pasākums.
21.02.18 11.00 – draudzes pilnsapulce baznīcā.
18.00 – Slavēšanas vakars!
SV, 22. februāris
10.00 – Dievkalpojums.
10.00 – Svētdienas skolas nodarbība, sākums – baznīcā, tad – draudzes mājā, līdz apm. 11.40.
Pēc Dievkalpojuma – draudzes mājā sadraudzība, atvērta bibliotēka. Visi mīļi aicināti!
O,  24. februāris 08.00 – vīru lūgšanas baznīcā.
15.00 – 18.00 – atvērta draudzes kanceleja, draudzes mājā.
T, 25. februāris 08.30 – Bībeles stunda draudzes mājā.
10.00 – lūgšanu stunda.
15.00 – 18.00 – atvērta draudzes kanceleja, draudzes mājā.
19.00 – jaunā ALFAS kursa 1. nodarbība  draudzes mājā!
C, 26. februāris 9.00 – 12.00 atvērta draudzes kanceleja, mācītāja pieņemšanas laiks.
18.00 – Dievkalpojums.
S,  28. februāris 17.00 – kinovakars draudzes mājā uz lielā ekrāna.
Rež. Damjens Šazels, mākslas filma  “Atsitiens” ( Whiplash ), ASV, 2014.g.
Dalīties ar izlasīto informāciju