Draudzes pasākumu plāns 2014. gada jūlijam (Iesūtīts: 2014.07.03 11:37 (103))

S 5. 11.00 – Koncerts “O LUX BEATA”. Piedalās Sergejs Jēgers (kontrtenors), Ainars Paukšēns (čells, viola de gamba), Ilze Reine (ērģeles).                                                
SV 6. 10.00 – Svētdienas dievkalpojums- Kristību dievkalpojums
12.00 – ģimeņu dievkalpojums
O 8. 8.00 – vīru lūgšanas baznīcā
15.00 – 18.00 – draudzes kancelejas darba laiks draudzes mājā
T 9. 10.00 – lūgšanu stunda
15.00 – 18.00 – draudzes kancelejas darba laiks draudzes mājā
C 10. 9.00 – 12.00 – atvērta draudzes kanceleja – mācītāja pieņemšanas laiks
18.00 – dievkalpojums,
SV 13. 10.00 – Svētdienas dievkalpojums
Pēc dievkalpojuma atvērta draudzes bibliotēka
Pēc dievkalpojuma visi mīļi gaidīti draudzes mājā uz sadraudzības pasākumu.
O 15. 8.00 – vīru lūgšanas baznīcā
15.00 – 18.00 – draudzes kancelejas darba laiks draudzes mājā
T 16. 10.00 – lūgšanu stunda
15.00 – 18.00 – draudzes kancelejas darba laiks draudzes mājā
C 17. 9.00 – 12.00 – atvērta draudzes kanceleja
18.00 – dievkalpojums
P 18. 12.00 – draudzes vecākās paaudzes dievkalpojums. Senioru pēcpusdiena.
S 19. 19. – 20. jūlijā draudzes nometne “Bevuļēnos”.
SV 20. 10.00 – baznīcā notiek dievkalpojums, vada J. Tolpežņikovs.
12.00 – kapusvētki Ogres kapos.
19. – 20. jūlijā draudzes nometne “Bevuļēnos”.
O 22. 8.00 – vīru lūgšanas baznīcā
15.00 – 18.00 – draudzes kancelejas darba laiks draudzes mājā
T 23. 10.00 – lūgšanu stunda
15.00 – 18.00 – draudzes kancelejas darba laiks draudzes mājā
C 24. 9.00 – 12.00 – atvērta draudzes kanceleja
18.00 – dievkalpojums,
SV 27. 10.00 – dievkalpojums
Pēc dievkalpojuma atvērta draudzes bibliotēka
Pēc dievkalpojuma visi mīļi gaidīti draudzes mājā uz sadraudzības pasākumu.
O 29. 8.00 – vīru lūgšanas baznīcā
15.00 – 18.00 – draudzes kancelejas darba laiks draudzes mājā
T 30. 10.00 – lūgšanu stunda
15.00 – 18.00 – draudzes kancelejas darba laiks draudzes mājā
Dalīties ar izlasīto informāciju