Apmācību kurss vecākiem ( Iesūtīts: 2014.03.21 22:56 (115))

Ja Tev ir bērns vecumā līdz 7 gadiem, tad aicinām Tevi apmeklēt nodarbības “Kā ar mīlestību un cieņu noteikt bērnam robežas” – lai vecinātu vecāku izpratni par bērnu fiziskas sodīšanas ietekmi un uzlabotu viņu praktiskās zināšanas par pozitīvām bērnu disciplinēšanas metodēm.
Programma ietver 6 nodarbību kursu, kas ir sadalīts 3 tematiskajās daļās:
  1. „Nē” pērienam. Kāpēc „nē” pērienam? Kāpēc tiek lietota šāda audzināšanas metode? Iespēja paraudzīties no bērna perspektīvas, kurš guvis šādu audzināšanas pieredzi. Pārdomāt, kāda ir saikne starp bērna audzināšanas metodēm, un to, par kādiem cilvēkiem viņi kļūst pieaugušo dzīvē.
  2. Jūtas. Izzināt jūtas, kuru ietekmē tiek lietots pēriens kā audzināšanas metode. Meklēt iespējas atpazīt jūtas sevī un citos, kā arī meklēt veidus, kā tās pārvarēt sarežģītās situācijās.
  3. Pēriena vietā. Iepazīt un izmēģināt citus – konstruktīvus – veidus, kā risināt situāciju ar bērnu, iedrošinot viņu sadarboties un mācot uzņemties atbildību par savu uzvedību.
Pirmā tikšanās 14.aprīlī pl. 18.30, Draudzes mājā.
Nodarbības vadīs Dace Miškina un Ilze Znotiņa – “ Centrs Dardedze”
Tā kā vietu skaits ir ierobežots, lūdzam pieteikties rakstot uz e-pastu: ilze.znotina@centrsdardedze.lv, vai zvanot pa tālruni 29466413 – Ilzei
Dalīties ar izlasīto informāciju