21.12.2017. mācītāja Mārtiņa Kalēja sprediķis (Mat.ev. 25:1-13)

Dalīties ar izlasīto informāciju