Jaunumi

27.05.2023. BAZNĪCU NAKTS UN ATVĒRTO BAZNĪCU DIENA

Ogres Ev. lut. draudze aicina sniegt atbalstu Ogres Ev. lut. baznīcas teritorijas zālāja pļaušanā

Ja esi gatavs ziedot nedaudz sava laika un zālāja pļaušanas tehnikas darba stundu, aicinām sazināties ar draudzes priekšnieku Jāni Drauli, mob. tālr.: 26431146.
No sirds pateicamies par atbalstu!

10.06.2023. Sieviešu dienas nometne "Mans dvēseles koks"

Sāc dienu ar lūgšanu!

No 12.04.2023. Ogres Ev. lut. draudzē kurss "Brīvība Kristū"

Vairāk par kursa norisi lasiet ŠEIT.
Ja vēlies pieteikties kursam “Brīvība Kristū”, lūdzu aizpildi pieteikuma anketu: https://forms.gle/gJf4MedkbmYfYgoK6

Aicinām piedalīties kādā no draudzes kalpošanām.

Iespējams Tu labprāt piedalītos draudzes kalpošanas darbā, taču nezini kā. Ir vairākas nozares, kuras meklē kalpotājus:

  • Svētdienas skola meklē Svētdienas skolas skolotājus, kuri būtu gatavi iziet apmācību, lai no rudens piedalītos Svētdienas skolas darbā, vienu reizi mēnesī. Pieteikšanās pie Līgas Kalējas , tālr.:26554437, e-pasts: liga.kaleja@inbox.lv
  • Viesmīlības grupa meklē sadraudzības organizatorus pirmajā un trešajā mēneša svētdienās, kalpošana intensitāte vienu reiz mēnesī, vai reizi divos mēnešos. Pieteikšanās pie Līgas Kalējas, tālr.:26554437, e-pasts: liga.kaleja@inbox.lv
  • Koris aicina dziedātājus visās balsu grupās pieteikšanās pie Alvja Bērziņa, tālr.nr.:26487250
  • Diakonijas darbs- pieteikšanās pie Ilmas Andersones, tālr. nr.: 26674407, e-pasts: padomsi@inbox.lv
  • Slavēšanas grupa – pieteikšanās pie Ilzes Sprances, tālr. 29180384

Dievkalpojumi:

  • Katru ceturtdienu plkst. 19:00
  • Katru svētdienu plkst. 10:00 (Dievkalpojuma kārtību varat atrast šeit)
  • Katra mēneša pirmajā svētdienā pulkst. 10:00 Ģimeņu Dievkalpojums (Dievkalpojuma kārtību varat atrast šeit)
  • Vecākās paaudzes ļaužu Dievkalpojums un pēcpusdiena katra mēneša trešajā piektdienā plkst. 12:00

Aktivitātes Ogres Ev. lut baznīcā

Bībeles stunda: trešdienās plkst. 10:00 – ievads Jaunajā Derībā.
Lūgšanu Stunda: katru trešdienu plkst. 11:00
Vecākās paaudzes pēcpusdiena: katra mēneša trešajā piektdiena plkst. 12:00
Alfa kurss (kursa norises laikā)katru trešdienu plkst. 19:00
Draudzes bibliotēka darbojas: svētdienās pēc Dievkalpojuma
Draudzes padomes sēde: katra mēneša otrajā otrdienā plkst. 19:00
(COVID-19 ārkārtējās situācijas laikā ierastās aktivitātes klātienē nenotiek vai arī notiek attālināti, jautājumu vai neskaidrību gadījumā aicinām sazināties ar draudzes priekšnieku vai mācītāju)