Jaunumi

Ģimeņu Dievkalpojums 10. jūlijā

Ģimeņu Dievkalpojums notiks 2022 gada 10. jūlijā ( nevis, kā parasti mēneša pirmajā svētdienā 3. jūlijā)

12.06.2022. plkst 12:00 Vokālās mūzikas koncerts "Angiol di Pace"

28.05.2022. Atvērto baznīcu diena un Baznīcu nakts

Sarunu vakars ar mācītāju Mārtiņu Kalēju "Par ciešanām" 13.04.2022. plkst. 19:00

Aicinām uz vakara lūgšanām

Ogres Ev. lut. baznīca ir atvērta ikvienam

Informējam, ka Ogres Ev. lut. baznīca ir atvērta ikvienam darbdienās no 18:00-20:00 un svētdienās pēc Dievkalpojuma. Fake Watches For Sale

chopard replica watches

rolex replika

Aicinām piedalīties kādā no draudzes kalpošanām.

Aicinām piedalīties kādā no draudzes kalpošanām. Šobrīd visvairāk nepieciešami:
  • Dežurants baznīcā– Ja vēlies sniegt savu atbalstu, lai Ogres Ev. lut. baznīcas durvis ir atvērtas jebkuram cilvēkam arī laikā, kad nenotiek Dievkalpojumi, piesakies Viesmīlības kalpošanai – dežūrām baznīcā, kas sāksies no 29.11.2021. Dežuranti nepieciešami šādos laikos: darba dienas 17.00-20.30, brīvdienas 12.00-18.00. Kalpotāju pirmā tikšanās- 7.novembrī, baznīcā, pēc Dievkalpojuma (Ieva Arāja, 26353104, ievaaraaja@gmail.com).
  • Palīgi diakonijas darbā (Ilma Andersone, tālr. nr.: 26674407, e-pasts: padomsi@inbox.lv).

Dievkalpojumi:

  • Katru ceturtdienu plkst. 19:00
  • Katru svētdienu plkst. 10:00 (Dievkalpojuma kārtību varat atrast šeit)
  • Katra mēneša pirmajā svētdienā pulkst. 10:00 Ģimeņu Dievkalpojums (Dievkalpojuma kārtību varat atrast šeit)
  • Vecākās paaudzes ļaužu Dievkalpojums un pēcpusdiena katra mēneša trešajā piektdienā plkst. 12:00

Aktivitātes Ogres Ev. lut baznīcā

(COVID-19 ārkārtējās situācijas laikā ierastās aktivitātes klātienē nenotiek vai arī notiek attālināti, jautājumu vai neskaidrību gadījumā aicinām sazināties ar draudzes priekšnieku vai mācītāju)
Bībeles stunda: trešdienās plkst. 10:00 – ievads Jaunajā Derībā.
Lūgšanu Stunda: katru trešdienu plkst. 11:00
Vecākās paaudzes pēcpusdiena: katra mēneša trešajā piektdiena plkst. 12:00
Alfa kurss (kursa norises laikā)katru trešdienu plkst. 19:00
Draudzes bibliotēka darbojas: svētdienās pēc Dievkalpojuma
Grāmatu galds darbojas: katru svētdienu pirms un pēc Dievkalpojuma
Draudzes padomes sēde: katra mēneša otrajā otrdienā plkst. 19:00