Jaunumi

05.02.2023. plkst. 10:00 Ģimeņu Dievkalpojums Ogres Ev. lut. baznīcā

Aicinām piedalīties kādā no draudzes kalpošanām.

Iespējams Tu labprāt piedalītos draudzes kalpošanas darbā, taču nezini kā. Ir vairākas nozares, kuras meklē kalpotājus:

  • Alfa meklē kalpošanas koordinatoru un kalpotājus, pieteikšanās pie mācītāja.
  • Viesmīlības grupa meklē sadraudzības organizatorus pirmajā un trešajā mēneša svētdienā, kalpošana intensitāte vienu reiz mēnesī, vai reizi divos mēnešos. Pieteikšanās pie Ilzes Kaņepes.
  • Koris – aicina dziedātājus visās balsu grupās, pieteikšanās pie Alvja Bērziņa.
  • Diakonijas darbs – pieteikšanās pie Ilmas Andersones.
  • Bērnu iesvētes mācība – pieteikšanās pie mācītāja.

Dievkalpojumi:

  • Katru ceturtdienu plkst. 19:00
  • Katru svētdienu plkst. 10:00 (Dievkalpojuma kārtību varat atrast šeit)
  • Katra mēneša pirmajā svētdienā pulkst. 10:00 Ģimeņu Dievkalpojums (Dievkalpojuma kārtību varat atrast šeit)
  • Vecākās paaudzes ļaužu Dievkalpojums un pēcpusdiena katra mēneša trešajā piektdienā plkst. 12:00

Aktivitātes Ogres Ev. lut baznīcā

Bībeles stunda: trešdienās plkst. 10:00 – ievads Jaunajā Derībā.
Lūgšanu Stunda: katru trešdienu plkst. 11:00
Vecākās paaudzes pēcpusdiena: katra mēneša trešajā piektdiena plkst. 12:00
Alfa kurss (kursa norises laikā)katru trešdienu plkst. 19:00
Draudzes bibliotēka darbojas: svētdienās pēc Dievkalpojuma
Draudzes padomes sēde: katra mēneša otrajā otrdienā plkst. 19:00
(COVID-19 ārkārtējās situācijas laikā ierastās aktivitātes klātienē nenotiek vai arī notiek attālināti, jautājumu vai neskaidrību gadījumā aicinām sazināties ar draudzes priekšnieku vai mācītāju)