ZIEDOJUMI OGRES EVANĢĒLISKI LUTERISKAI DRAUDZEI

Mēs esam pateicīgi visiem ziedotājiem, kuri atbalsta mūsu draudzi!

Tas dod mums iespēju iegādāties granulas baznīcas apkurei, apmaksāt komunālo pakalpojumu rēķinus, uzturēt dievnamu, samaksāt algu mācītājam, nodrošināt ērģeļu skanējumu, diakonijas un Svētdienas skolas darbu, kā arī daudz ko citu- Jūsu ziedojumi ir mūsu draudzes vienīgais ienākumu avots.
Mēs pateicamies arī visiem, kas ar savu kalpošanu palīdz Dieva Valstības celšanai cilvēku vidū!
Ziedot var mūsu draudzes dievkalpojumos un citās baznīcas apmeklējuma reizēs, draudzes kancelejā tās darba laikā vai arī ar pārskaitījumu uz mūsu draudzes kontu:

Ogres Evaņģēliski luteriskā draudze

Adrese: Brīvības iela 51, Ogre, LV-5001
Vien. reģ. Nr: 90000243763
Banka: AS SEB banka
Banas kods: UNLALV2X
Konts: LV78UNLA0033300700801
Ziedojot varat arī norādīt mērķi, kam vēlaties ziedot.

Draudzes locekļu ikgadējais ziedojums:

  • Strādājošiem- 18.00 EUR
  • Skolēniem, studentiem, māmiņām bērnu kopšanas atvaļinājumā, bezdarbniekiem un pensionāriem- 9.00 EUR
No sirds pateicamies par atbalstu!