VIESMĪLĪBAS NOZARE

Kontaktinformācija: Guna Priedīte (tālr. nr. 26697159, e-pasts: gunapriedite1962@inbox.lv)
Guna: “Sāku kalpot citu vadībā un tas ietvēra palīdzību galda klāšanā sadraudzībai. Iepatikās, daru to ar prieku.”
Viesmīlība- šis vārds jau pats par sevi izsaka daudz. Ciemiņu un pašu draudzes locekļu pasākumos ir nepieciešams parūpēties par galda klāšanu, ciemiņu sagaidīšanu, kā arī galdu novākšanu pēc pasākumiem. Ikviens palīdzēt gribētājs ir mīļi gaidīts!