NOMETNES, PASĀKUMI

Kontaktinformācija: Inguna Rubina (tālr.nr.: 26516335, e-pasts: inguna.rubina@gmail.com)
Inguna: „Draudzes pasākumi ir lielisks veids kā sekot Kristus aicinājumam pieaugt kristīgā mīlestībā mūsu starpā. Tie ļauj mums tuvāk iepazīt citam citu, sadraudzēties, kopīgi piedzīvot īpašu Dieva klātbūtni, uz brīdi izkāpjot no ikdienas rāmja un skrējiena, lai pēc tam atgrieztos tajā ar jauniem spēkiem. Mēs visi esam ļoti dažādi, bet vienoti Kristū, un draudzes pasākumos to īpaši izjūtam. Organizējot draudzes nometnes, Baznīcu nakts norises un citus pasākumus, es cenšos lietot Dieva dotās dāvanas citu un savam priekam un piepildījumam. ”
 
Katru vasaru kādā nedēļas nogalē ikviens mūsu draudzē- gan liels, gan mazs tiek aicināts piedalīties draudzes nometnē. Mēs izbraucam uz 2 dienām ārā no pilsētas, lai baudītu Dieva radītās dabas skaistumu, lauku mieru, kopīgas maltītes, kaut ko jaunu uzzinātu lekcijās par dažādām kristīgām tēmām, aizrautīgi piedalītos dažādās kopīgās aktivitātēs, ietu pa lūgšanu taku, piedzīvotu brīvdabas dievkalpojumu un vēl daudz ko citu, bet galvenais, draudzētos.
Savukārt Baznīcu naktī mēs plaši atveram sava dievnama durvis pasaulei, aicinām ikvienu tajā ienākt, lai noklausītos skaistu koncertu, uzzinātu kaut ko par pašu ēku un draudzi, izbaudītu kādu klusuma starpbrīdi trokšņainajā pasaulē, un, ļoti iespējams, caur to sajustu Dieva pieskārienu un aicinājumu tieši sev.
Gan šie, gan jebkurš cits pasākums draudzē var notikt tikai pateicoties tam, ka ir cilvēki, kuri gatavi to sagatavošanai un norisei ziedot savu laiku, izdomu un darbu, lai ne tikai baudītu, bet arī dotu, tā iegūstot vēl vairāk.