LABIEKĀRTOŠANAS DARBI

Kontaktinformācija: Inese Ņeverovska (tālr. nr.:22492547, e-pasts: pukites4@inbox.lv)
 Inese: “Kādu reizi, kad bijām Bruknā ar Alfa kursu (Alfas nogale), man ļoti patikās priestera Mediņa teiktais un salīdzinājums, ka mums katram savā draudzē jābūt kā “dzīvam akmenim”. Un tāpēc arī es kalpoju- darbojos un tieši tur, kur mani ir vedis Dievs.”
Darbs pie baznīcas labiekārtošanas ir vienmēr. Piemēram, 2016. gadā veiksmīgi piedalījāmies Ogres novada pašvaldības izsludinātajā projektu konkursā “Veidojam vidi ap mums Ogres novadā”. Par projekta naudu uzstādījām paštaisītus 4 jaunus solus un 2 atkritumu urnas. Izveidojām jaunus dekoratīvos stādījumus. Gar vienas baznīcas sienas pamatiem nomainījām hostas pret akmentiņiem. Visu darījām paši.
Iesaistīties labiekārtošanas darbos ir aicināts ikviens- gan ar idejām, gan roku darbu, gan atbalstot finansiāli!