LABIEKĀRTOŠANAS DARBI

Darbs pie baznīcas labiekārtošanas ir vienmēr. Piemēram, 2016. gadā veiksmīgi piedalījāmies Ogres novada pašvaldības izsludinātajā projektu konkursā “Veidojam vidi ap mums Ogres novadā”. Par projekta naudu uzstādījām paštaisītus 4 jaunus solus un 2 atkritumu urnas. Izveidojām jaunus dekoratīvos stādījumus. Gar vienas baznīcas sienas pamatiem nomainījām hostas pret akmentiņiem. Visu darījām paši.
Iesaistīties labiekārtošanas darbos ir aicināts ikviens- gan ar idejām, gan roku darbu, gan atbalstot finansiāli!