KONTAKTINFORMĀCIJA

Ogres Ev. luteriskā draudze

Adrese: Brīvības iela 51, Ogre, LV-5001

Mācītājs: Mārtiņš Kalējs, mob. tālr. 29250181
E-pasts: martins.kalejs.ogre@gmail.com

Draudzes priekšnieks: Jānis Vempers, mob. tālr. 26595900

Draudzes valdes priekšnieks: Jānis Draulis, mob. tālr. 26431146
E-pasts: draulisjanis@inbox.lv

Draudzes kancelejas darba laiki: otrdienās no plkst.15:00-18:00,  trešdienās no 15:00-17:00, ceturtdienās no 9:00-12:00, svetdienās- pec Dievkalpojuma.

Rekvizīti:

Ogres Evaņģēliski luteriskā draudze
Adrese: Brīvības iela 51, Ogre, LV-5001
Vien. reģ. Nr: 90000243763
Banka: AS SEB banka
Banas kods: UNLALV2X
Konts: LV78UNLA0033300700801