KALPOŠANA ALFA KURSĀ

Alfa kurss ir 10 interaktīvu nodarbību cikls brīvā gaisotnē, iepazīstot kristīgās ticības pamatus. Kopš 2012.gada Alfa kurss mūsu draudzē aizstāj iesvētes mācību. Alfa kursa beidzēji, apmeklējot papildus vēl 5 konfesionālās nodarbības, var tikt kristīti un iesvētīti un kļūt par mūsu draudzes pilntiesīgiem locekļiem. Alfa kursā jo īpaši tiek domāts par cilvēkiem, kuri, iespējams, nekad iepriekš nav saskārušies ar kristietību un gūst savus pirmos priekšstatus tieši šeit.

Pienākumi Alfa kursa kalpošanā ir dažādi, jo, lai ar mīlestību un gādību uzņemtu un izglītotu jaunos viesus kristietībā, ir vajadzīga laba komanda.

Ierastās kalpošanas Alfa kursā:

  • grupas vadītājs – diskusiju vadītājs mazajā grupā;
  • grupas vadītāja palīgs – papildina grupas vadītāja teikto, uzklausa, palīdz Alfas dalībniekiem iejusties;
  • lektors – katrā Alfa kursa nodarbībā tiek lasīta lekcija par noteiktu tēmu. Lekciju lasa vai nu mācītājs, vai kāds cits kristietis ar pieredzi un vēlēšanos dalīties;
  • lūgšanu grupa – diskusiju laikā 3-7 cilvēki pulcējas atsevišķā telpā, lai lūgtu par Alfa kursa norisi, dalībniekiem, lektoru u.c.;
  • virtuves kalpošana – galdu klāšana, tējas vārīšana, telpas dekorēšana, trauku mazgāšana, ēdiena sagāde un pasniegšana;
  • slavētāji – Alfa kursa nodarbībās pirms lekcijas notiek slavēšana ar 2-3 dziesmām, kas izvēlētas atbilstoši tās dienas lekcijas tematam;
  • koordinators – koordinē komandas darbu, organizē Alfa kursa nedēļas nogali un rūpējas, lai Alfa kurss tiktu stūrēts pareizajā virzienā;
  • koordinatora palīgs (vēlams) – palīdz koordinatoram ar mazajiem regulārajiem darbiņiem un nepieciešamības gadījumā aizvieto koordinatoru.