JAUNATNES NOZARE UN SVĒTDIENAS SKOLA

Kontaktinformācija: Mārtiņš Ļubļins (tālr. nr.: 20264936, e-pasts: martinslublins@inbox.lv)

Mārtiņš: “14 Bet tu paliec mācībā, ko esi mācījies un par ko esi pārliecinājies; jo tu zini, kas tev to ir mācījuši, 15 un ka tu no mazām dienām zini svētos rakstus, kas spēj padarīt tevi gudru pestīšanai caur ticību Kristū Jēzū. (2.Tim.3:4)”
Bērnībā tiek ielikti pasaules uztveres pamati, arī ticības pamati, un lai arī turpmākajā dzīves gājumā notiktu, kas notikdams, vienmēr būs zināms ceļš uz Tēva mājām. Ja es gribu rudenī ievākt dārzeņu ražu, tad man pavasarī ir jāstāda un vasarā jākopj stādījumi. Dārzkopības procesi visiem ir skaidri, bet nezin kāpēc garīgajos jautājumos mēs neko nedarām un domājam, ka būs raža. Bērni ir pavasaris, viņi spēs ziedēt un augļus nest, ja mēs būsim veikuši savu pieaugušo uzdevumu- rādījuši piemēru vārdos un darbos.”
Jaunatnes nozare veicinās jauniešus mācīties dzīvot kristīgu dzīvesveidu, esot sadraudzībā un attiecībās ar Dievu, cilvēkiem un dabu. Mācību process  tiek plānots kā praktiska dalība dažādās aktivitātēs, kā rezultātā jaunietis nonāk pie atziņām.
Plānotās aktivitātes: tūrisms, īsfilmu veidošana, eseju konkurss, jauniešu ierosinātas akcijas, amatniecība. Jaunatnes nozarē aicināts iesaistīties ikviens kalpot gribētājs.
Svētdienas skola ir kalpošana draudzes vismazākajiem, paklausot Jēzus pavēlei – “Laidiet bērniņus pie Manis”. Svētdienas skola notiek katru svētdienu vienā laikā ar Dievkalpojumu, izņemot mēneša pirmo svētdienu, kad bērni kopā ar vecākiem var piedalīties Ģimeņu Dievkalpojumā. Svētdienas skolas bērni tiek dalīti 2 vecuma grupās: 4 – 9 gadi un 10 – 14 gadi.
Nodarbības notiek svētdienās, dievkalpojuma laikā, no plkst. 10:00. Vispirms bērni pulcējas baznīcā, lai pie altāra saņemtu svētību, tad dodas uz draudzes māju. Šajā gadā Svētdienas skolā darbojas 4 skolotāji: Kacuori, Agnese, Mārīte un Mārtiņš.
Mēs esam atvērta komanda- priecāsimies par ikvienu palīdzēt gribētāju!