JAUNATNES NOZARE UN SVĒTDIENAS SKOLA

Jaunatnes nozare veicinās jauniešus mācīties dzīvot kristīgu dzīvesveidu, esot sadraudzībā un attiecībās ar Dievu, cilvēkiem un dabu. Mācību process  tiek plānots kā praktiska dalība dažādās aktivitātēs, kā rezultātā jaunietis nonāk pie atziņām.
Plānotās aktivitātes: tūrisms, īsfilmu veidošana, eseju konkurss, jauniešu ierosinātas akcijas, amatniecība. Jaunatnes nozarē aicināts iesaistīties ikviens kalpot gribētājs.
Svētdienas skola ir kalpošana draudzes vismazākajiem, paklausot Jēzus pavēlei – “Laidiet bērniņus pie Manis”.
Priecāsimies par ikvienu palīdzēt gribētāju!