DRAUDZE PIEDĀVĀ

Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas vienotās pamatprasības kristībai, iesvētībai un laulībai pieņemtas Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas (LELB) 20. Sinodē 2001. gada 12. jūnijā. Prasības ir normatīvas (obligāti ievērojamas) no to pieņemšanas brīža visās Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas draudzēs.