DIEVKALPOJUMI

  • Katru ceturtdienu plkst. 19:00 (no 11.10.2018 jauna ceturtdienas Dievkalpojuma kārtība, kaut kas tāds kas nekad vēl nav bijis – īpaši ieteicams Alfa kursa dalībniekiem);
  • Katru svētdienu plkst. 10:00;
  • Katra mēneša pirmajā svētdienā plkst. 10:00 ģimeņu Dievkalpojums;
  • Vecākās paaudzes ļaužu Dievkalpojums un pēcpusdiena katra mēneša trešajā piektdienā plkst. 12:00.

Dievkalpojuma kārtība svētdienas Dievkalpojumos:

Dievkalpojuma kārtība Ģimeņu Dievkalpojumos:

Citi Dievkalpojumi

Kristus ciešanu Dievkalpojums Lielajā Piektdienā 

Lieldienu nakts Dievkalpojums

Svētais vakarēdiens dievkalpojumos

Svēto vakarēdienu draudzes dievkalpojumos var saņemt ikviens Ogres vai citu ev. lut. draudžu loceklis. Citu luterāņu draudžu locekļiem, ja tie vēlas saņemt Svēto Vakarēdienu, ir pienākums pirms dievkalpojuma par savu vēlēšanos informēt mācītāju.
Draudzes locekļu slimības vai nespēka gadījumā draudzes mācītāja pienākums ir pasniegt Svēto Vakarēdienu slimnīcā vai mājās.