DIAKONIJA

Kontaktinformācija: Ilma Andersone (tālr. nr.: 26674407, e-pasts: padomsi@inbox.lv)

Ilma: “Es iesaistījos diakonijas darbā, jo: “Tas Kungs ir mans Gans, Man netrūkst ne nieka.” (Ps.23.) un gribu dalīties.”
Diakonija ir Baznīcas rūpes un ieinteresētība cilvēku likteņos, kā arī kopības veidošana un attīstīšana draudzē un sabiedrībā. Draudze ir aicināta dzīvot saskaņā ar mīlestības bausli, tādēļ ir būtiski saredzēt, ka likstas, grūtības, kas skārušas daļu no mums, attiecas uz visiem mums. Tāpēc diakoniskā aprūpe ir ticības izpausme mūsu ikdienas dzīvē.
Diakonija aicina katru brīvprātīgā kalpošanā, izmantojot tieši tās dāvanas un spējas, kas mums katram dotas- zināšanas, talantus, praktiskas prasmes, laiku, naudu… “Mēs esam dienišķā maize viens otram” (Mārtiņš Luters). Tādēļ arī Tu esi aicināts dot, un Tev ir ko dot. Lai iesaistītos draudzes Diakonijas darbā, zini, katrā no palīdzības sniegšanas veidiem, nepieciešami palīgi, kas gatavi veltīt savu laiku, pacietību, mīlestību, zināšanas un pieejamos resursus. Tava palīdzība noderēs arī jebkurā jaunā ieteikumā diakonijas darba pilnveidošanai.