DEŽŪRAS BAZNĪCĀ

Kontaktinformācija: Jānis Draulis (tālr. nr.: 26431146, e-pasts: draulisjanis@inbox.lv)

Jānis: “Kalpoju Dievam ar prieku!”

Dežūras baznīcā tiek organizētas, lai vasaras periodā nodrošinātu mūsu baznīcas atvērtību ikvienam- gan mūs draudzes locekļiem, gan vienkāršiem garāmgājējiem. Dežūras tiek uzsāktas maijā un turpinās visu vasaru, ja vien ir dežurēt gribētāji. Dežūra baznīcā nozīmē vienas dienas pavadīšanu tā Kunga namā. Ir jāatslēdz baznīca un aptuveni no plkst.12:00-18:00 jāpieskata baznīca, ja nepieciešams- jāatbild uz interesentu jautājumiem.