RAKSTI UN SPREDIĶI

Desmit baušļi

Pirmais bauslis Es esmu Dievs, tavs Kungs, tev nebūs citus dievus turēt manā priekšā. Ko tas nozīmē? Mums būs Dievu vairāk par visu bīties, mīlēt un uz Viņu paļauties. Otrais bauslis Tev nebūs Dieva, sava Kunga, vārdu nelietīgi valkāt, jo Dievs to nepametīs nesodītu, kas Viņa vārdu nelietīgi valkā. Ko tas nozīmē? Mums būs Dievu […]

RAKSTI UN SPREDIĶI

07.11.2021. mācītāja Mārtiņa Kalēja sprediķis

Lasījums no mūsu Kunga Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis Sv. Marks 12. nodaļā: “Kāds rakstu mācītājs pienācis klausījās viņus strīdamies. Dzirdēdams, cik viņš tiem labi atbild, tas jautāja Viņam: “Kurš bauslis ir augstākais?” Jēzus atbildēja: “Augstākais ir: klausies, Israēl, Kungs, mūsu Dievs, ir viens vienīgais Kungs. Un mīli Kungu savu Dievu no visas savas sirds, […]

RAKSTI UN SPREDIĶI

SPREDIĶIS: Ko ar grēcinieku darīt?

Jēzus aizgāja uz Eļļas kalnu. Rīta garumā Viņš atkal bija Templī, un visa tauta nāca pie Viņa, un Viņš apsēdies tos mācīja. Tad rakstu mācītāji un farizeji atved pie viņa sievieti, kura pieķerta laulības pārkāpšanā, un, to vidū nostatījuši, viņam tie sacīja: “Mācītāj, šī sieviete ir pieķerta laulības pārkāpšanas brīdī, bet Mozus mums bauslībā pavēlējis […]

RAKSTI UN SPREDIĶI

Biblisks pamatojums tikai vīriešu ordinācijai mācītāja amatā

Autors: Aleksandrs Bite  |  LELB Biķeru draudzes un Sv. ev. Lūkas draudzes mācītājs Mēs nekā nespējam pret patiesību, bet tikai par patiesību (2Kor 13:8) Visvairāk apspriestais temats, kas attiecas uz Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas (LELB) dzīvi, ir LELB Sinodē paredzētais balsojums par grozījumu Satversmes 133. pantā, kas paredz ordinēt par mācītājiem vienīgi vīriešus. Tas, cerams, būs noslēgums vairākas […]