RAKSTI UN SPREDIĶI

22.04.2018. Ceturtās Lieldienu svētdienas Dievkalpojuma Pāvela Naumova sprediķis: “Labais gans: mīlestības izvēle”

Jāņā Evanģēlijs 10:7-18 7. Tad Jēzus atkal sacīja: “Patiesi, patiesi es jums saku: ES ESMU durvis avīm. 8. Visi, kas nākuši pirms manis, ir zagļi un laupītāji, un avis nav viņus dzirdējušas. 9. ES ESMU durvis – kas caur mani ieiet, tas taps izglābts un ieies un izies, un ganības atradīs. 10. Zaglis citādi nemaz […]