BĒRES

Mirušajam jābūt Ogres draudzes reģistrētam loceklim jeb kāda Ogres draudzes locekļa tuviniekam. Citus bēru pieteikumus draudzes mācītājs pieņem savu iespēju robežās, dodot priekšroku draudzes vajadzībām.