ALFA KURSS

  • Dzīve ir īsa. Dzīve ir piedzīvojums.
  • Kamēr mēs esam šeit uz zemes, varbūt nozīme ir tikai tam, ka mēs nekad neapstājamies atklāt, par ko ir šī dzīve.

Tev būs iespēja iepazīties ar kristīgās ticības pamatiem 11 lekcijās un 5 konfesionālajās nodarbībās, pēc kurām, ja vēlēsies, varēsi tikt kristīts un iesvētīts Ogres Ev. lut. draudzē.
Pieteikšanās un sīkāka informācija, zvanot mācītājam Mārtiņam Kalējam (tel.29250181) vai rakstot uz e-pastu alfakurssogre@gmail.com
Piesakies!