09.10.2022. Muzikālais Dievkalpojums Suntažu Ev. lut. baznīcā

Muzikālais Dievkalpojums plkst. 14:00 ievadīs no Glika ozola (kuru stādījis Bībeles tulkotājs latviešu valodā E. Gliks) zīlēm  izaudzēto stādu dēstīšanu Suntažos, līdzās represēto piemiņas vietai. Dievnamā plkst. 16:00 koncertēs ērģelniece Ilze Sprance un vijolnieks Raimonda Melderis. Koncertā saziedotā nauda tiks izlietota Dievnama atjaunošanas darbiem. Visi laipni aicināti!
Par Glika ozoliem lasi šeit!
Dalīties ar izlasīto informāciju